49 saker om rovvilterstatning er gjennomgått på nytt

Klima- og miljødepartementet har på nytt gått gjennom 49 saker om erstatning av sau som følge av rovviltangrep. Etter en dom i 2013, ønsket mange saueeiere at tidligere vedtak om erstatning ble endret. Det har ikke kommet fram opplysninger som tilsier at aktuelle saueeiere skal få høyere erstatning enn det som allerede er bestemt av enten Fylkesmannen eller Miljødirektoratet.

Klimafestivalen § 112

Målet med Klimafestivalen §112 er å skape økt bevissthet om klimautviklingen vi er inne i, og engasjement for å endre den. Festivalen fremmer Grunnlovens §112, som forplikter oss til tiltak som verner vårt felles livsmiljø, også for fremtidige generasjoner. Klimafestivalen §112 er en nasjonal festival. Se fullt program her. Festivalen byr på kultur, kunnskap og…