Bellona bygger elektriske anleggsmaskiner

gravemaskin

Verdens første fullblods batteridrevne anleggsmaskiner skal bygges. Det er starten på noe stort: For eksempel i Oslo kommer 20 prosent av alle CO2-utslipp fra nettopp anleggsmaskiner.

Bygg- og anleggsvirksomhet drives stort sett på diesel – om det er graving, lasting, betongpumping, spunting eller støping. I dag finnes bare små anleggsmaskiner med elektrisk drift.

30 tonn på el

Bellona har, sammen med en rekke samarbeidspartnere, tatt initiativ til to prosjekter som i dag har fått støtte fra Pilot-E. Det ene prosjektet skal bygge en 30-tonns elektrisk gravemaskin, mens det andre skal elektrifisere en betongbil og en betongpumpebil. Et langt, tungt steg videre fra de små elbilene vi er vant til.

– Bellona skal ta initiativ til å utvikle nye løsninger, og vi skal gjøre dette sammen med partnere i næringslivet som vil skape endring. Disse prosjektene er perfekte. Vi er glade for at Pilot-E ønsker å bidra til å realisere utslippsfrie byggeplasser, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

e-byggeplass

Mange bygg kan bli miljøvennlige

Store byggeprosjekter står i kø de neste årene. Bare prosjektene i Nasjonal transportplan (2018-2029) til 1000 milliarder kroner vil kreve svært mye betong. I tillegg skal strømnettet rustes opp, og en rekke signalbygg er planlagt. Mens byggeaktiviteten går opp, må utslippene ned.

Utslippsfrie byggeplasser - Christian Eriksen BellonaSeniorrådgiver for energi i Bellona, Christian Eriksen. Photo: Kjetil Grude Flekkøy

– Norge skal kutte utslipp på ca 20 millioner tonn innen 2030. Dette vil kreve mye også av byggebransjen. Med støtte fra Pilot-E kan vi nå iverksette noen av løsningene vi kommer til å trenge, sier seniorrådgiver for energi i Bellona, Christian Eriksen.

Utvikle ny næring

Omsorgsbygg Oslo KF er en sentral partner i utviklingen av den elektriske gravemaskinen. Geir Lippestad, som er Oslos byråd for næring og eierskap, mener det ligger mange spennende muligheter i arbeidet med utslippskutt på byggeplass.

– Dette er et viktig steg mot helt utslippsfrie byggeplasser. Løsninger som denne bidrar til bedre luft lokalt i Oslo, til lavere klimagassutslipp og dessuten til å utvikle ny næring. Her ligger det store muligheter, sier Lippestad. Han understreker at Oslo fortsatt skal være helt i tet på dette feltet, nasjonalt og internasjonalt.

betongbil-betongpumpeBetongbil med påkoblet betongpumpebil.Credit: Norbetong

– Kan bli noe mer

Betongprosjektet – utvikling av en utslippsfri betongbil og en betongpumpebil til transport og levering – er det NorBetong som skal lede.

– Det er utfordrende, men helt realistisk å få til. Dette går rett inn i arbeidet med nullutslippsvisjonen til Norbetong og Heidelberg Cement, sier prosjektleder Stein Hov hos Norbetong.

Betongtransport og -leveranser står for en betydelig del av utslippene fra byggeplasser. Tall fra Statsbygg viser at betongpumping, mobilkraner og gravemaskiner er de viktigste punktene å ta tak i.

– Utslippene fra de tyngste maskinene betyr mye for klimaregnskapet, men påvirker også støy, luftkvalitet og bymiljø. Får vi til dette for tunge betongbiler og -pumper, kan vi overføre mye av lærdommen til andre typer maskiner, sier senioringeniør Jonas Vevatne i Statsbygg.

FAKTA

  • Elektriske anleggsmaskiner finnes opptil 4 tonn. Ingen større anleggsmaskiner er ennå lansert.

  • En 30-tonns elektrisk gravemaskin skal bygges av et konsortium bestående av Bellona, Omsorgsbygg Oslo KF, Skanska, Siemens, Nasta, Sintef og Difi.

  • En elektrisk betongbil og en elektrisk betongpumpebil skal utvikles av et konsortium bestående av Bellona, NorBetong, Statsbygg og Jørn Glad AS.

  • Prosjektene støttes av Pilot-E, som er et felles initiativ mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

  • Pilot-E deler ut en engangspott på 100 millioner kroner til prosjekter om utslippsfri landtransport og fremtidens digitale energisystem.

  • Maskinene skal bygges om fra ordinær dieseldrift til batteri: – En betongbil (for transport, med roterende trommel) og en pumpebil (for pumping av betong på anleggsplassen) – En 30 tonns gravemaskin (normal anleggsstørrelse) kan også komme til å kobles til strømkabel.

  • Bellona har satt i gang prosjektene i samarbeid med

  • En rekke selskaper er involvert: Skanska, Nasta, Siemens, Sintef, Difi og Omsorgsbygg. Norbetong skal lede prosjektet mens Liebherr-forhandler Jørn Glad AS skal bygge om bilene til el. Nasta skal bygge om gravemaskinen.

Original Source