Grønne råd til Kina

Klima – og miljøminister Vidar Helgesen ble tidligere i høst utnevnt til nestleder i rådet, og deltok for første gang på årsmøtet.

– Hvorvidt Kina lykkes i å oppfylle sin ambisjon for en grønn utvikling, er ikke bare viktig for Kina, men for verden. China Council er en unik arena for å kunne diskutere og gi innspill om Kinas egen utvikling og Kinas internasjonale politikk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Et viktig tema for årets årlige møte er Kinas nye silkevei, “belt and road- initiativet”, et initiativ som på samme måte som den gamle silkeveien skal knytte Kina til verden med veier, bane og skip, bygge infrastruktur og styrke handel og investeringer.

– Kinas nye silkevei må bli grønn. Kina kan bidra med grønn infrastruktur og fornybar energi. Som stor importør av varer har Kina også en unik mulighet til å bidra til grønne forsyningskjeder av varer. Ikke minst kan Kina påvirke at global handel av produkter som tømmer, soya, palmeolje og biffkjøtt ikke bidrar til avskoging. Dette er tema som China Council har diskutert tidligere, og som vi nå er enige om skal følges opp og konkretiseres, sier Vidar Helgesen.

Norge bidro sterkt til å sette hav og marin plastforurensing på dagsorden under årets møte. Med den oppmerksomheten havspørsmål nå får globalt, har det vokst frem en erkjennelse at China Council også må prioritere dette. En egen arbeidsgruppe på globale havspørsmål under China Council er satt ned og ledes av Norges andre medlem i Rådet, Jan Gunnar Winther.

– God havforvaltning kan både bidra til å bevare havets rike økosystemer, samtidig som det kan føre til økt verdiskaping fra havnæringer. Jeg ser frem til at China Council nå skal jobbe grundig med dette, og at dette arbeidet også skal omfatte innsats mot utslipp av plast til havet, sier Vidar Helgesen.

Bakgrunn

China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED) er et internasjonalt råd som gjennomfører policystudier og rådgir kinesiske myndigheter på høyeste nivå om miljø- og utviklingsspørsmål. China Council ble opprettet i 1992, og rådets 6. fase startet opp med årets møte og vil vare frem til 2021. Årsmøtet fant sted 9 – 11 desember og bringer sammen rådets 65 medlemmer som alle er i toppsjiktet internasjonalt og i Kina hva gjelder miljø- og utviklingstematikk. Rådet ledes av Kinas høyest rangerte visestatsminister Zhang Gaoli. Vidar Helgesen ble i år utnevnt til en av fem nestledere for rådets neste fem-årsperiode. Temaet for årets møte var “Ecological Civilization in Action: A Common Green Future for a New Era”.