Milliardbøter i storaksjon mot ulovlig avskoging i Brasil

Riksadvokaten i Brasil har satt i verk en koordinert offensiv for å stanse ulovlig avskoging i Amazonas. Hittil er det skrevet ut bøter for over 3.5 milliarder kroner til personer og selskaper som er mistenkt for å ha ødelagt store områder med regnskog. Den ulovlige avskogingen er avdekket blant annet takket være norsk støtte til brasilianske myndigheters satellittovervåking og etterforskning.