Grønne råd til Kina

Kina følger opp sine mål for grønn utvikling nasjonalt og for sitt engasjement globalt. Også i år er 65 internasjonale og kinesiske høynivåmedlemmer av China Council for miljø og utvikling invitert til å gi råd om hvordan Kina skal følge opp sine mål om en grønn og bærekraftig utvikling. Kinas første visestatsminister, Zhang Gaoli, er leder av rådet, og vektla i sin tale til rådet Kinas visjon om å utvikle en økologisk sivilisasjon.

Økt avskoging i Brasils regnskog gir redusert utbetaling fra Norge

Norges regnskogsutbetaling til Brasil går kraftig ned i år sammenlignet med i fjor. Landet får utbetalt 350 millioner kroner basert på avskogingstallene i Amazonas i 2016. Årsaken til reduksjonen er økt avskoging og betydelig innstramming i kravene til de resultatene Brasil må levere for å få betalt.
–Når avskogingen går opp, går utbetalingene ned. Dette viser at systemet med å betale for resultater virker, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
–Det er samtidig gledelig å se at Brasils avskoging ser ut til å gå ned igjen i 2017, og det kan gi en økt utbetaling neste år, sier statsråden.